2019

«Қаныш Сәтбаев – Қазақстанның алғашқы академигі»=«Каныш Сатпаев — первый академик Казахстана»: Қаныш Сәтбаевтың 120 жылдығына арналған [Мәтін] : жадынама / Құраст. Ж. Қ. Буранбаева. - Қостанай: Алтынсарин Ы. ат. ОБЖК, 2019. - 20 б.

«Өңір мақтанышы – мәдениет қайраткері»=«Гордость края — деятель культуры Елубай Умурзаков»: Елубай Өмірзақовтың 120 жылдығына арналған [Мәтін] : жадынама / Құраст. Ж.Қ. Буранбаева. - Қостанай: Алтынсарин Ы. ат. ОБЖК, 2019. - 16 б.

«Тағдыр, борыш, естелік [Мәтін] : Ә. Нұрпейісовтың 95 жылдығына арналған әдебиеттер сілтемесі = Судьба, и долг, и память [Текст] : библиографический указатель литературы к 95-летию А. Нурпеисова / сост. Е. А. Харитонова. – Костанай: ОДЮБ им. И. Алтынсарина, 2019. – 48 с. – На каз. и рус. яз. – 44 с.

«Теңіз қарақшыларымен бірге кітап аралдарына саяхат : Балалар кітабы апталығы = Путешествие с пиратами по книжным островам [Текст] : Неделя детской книги / сост. М. А. Оскирко. – Костанай: ОДЮБ им. И. Алтынсарина, ОМИР, 2019. – 44 с.

«Тұғыры биік тұлға = Возвращенное имя [Мәтін] : Сұлтанбек Қожановтың 125 жылдығына арналған = памятка к 125-летию Султанбека Кожанова / Құраст. Ж. Қ. Буранбаева. - Қостанай: Алтынсарин Ы. ат. ОБЖК, 2019. - 12 б.

«Ы. Алтынсарин атындағы кітапханасы 2013-2018 жж аралығында шығарған басылымдары : ақпараттық бюллетень = Издания ОДЮБ им. И. Алтынсарина за 2013-2018 гг. [Текст] : информационный бюллетень / сост. Е. А. Харитонова. – Костанай: ОДЮБ им. И. Алтынсарина, Информационно-библиографический отдел, 2019. – 40 с.


Тілдер

Жолдау 2021

Кітап оқуды қолдау жылы

Антикоррупционный

Бір ел – бір кітап

Қазір сайтта

Қазіргі уақытта желіде 1 user қолданушы және 1 guest қонақ.

Жүйеге кіру

Назар аударыңыздар!

Әдеби карта

Біздің оқырмандар

Шектеусіз кітапхана